یعنی ت و شاعری

یعنی ت و شاعری

معنی شعر دماوندیه به همراه آرایه های ادبی و نکات دستور زبانی آن را به صورت بیت به بیت بخوانید. لازم است بدانیم در ارکانی مانند، مفتعلن (-uu-)، فعلاتن (- -uu)و مستفعلُ (uu - -)کاربرد آن کم است، یعنی شاعر می تواند بنابه ضرورت به جای هریک از اینها مفعولن بیاورد؛ اما معیار تعیین وزن شعر دو هجای

2023-01-31
    بوابة ترقية موظفي التعليم 1438 هـ
  1. قرن دهم
  2. Jun 01, 2017
  3. میرتقی میرکی غزل نمبر1
  4. کربلا یعنی رفاقت از الست
  5. بالا از راست به چپ: صادق هدایت - خیام